Nu in Amsterdam & Purmerend.


Met ingang van 16 januari 2024 nu ook in Purmerend op de Kanaaldijk 17.

Anja Haages, gediplomeerd medisch pedicure.


Welkom bij pedicure praktijk Voetsy.

Professionele voetverzorging voor iedereen die klachten of problemen met zijn voeten heeft.


Over mijn praktijken.

Mijn naam is Anja Haages en ik ben medisch pedicure.

Ik heb 2 praktijken, een in Amsterdam Geuzenveld en een in Purmerend.

Mijn praktijk in Amsterdam Geuzenveld bevind zich aan huis op de eerste etage, welke alleen bereikbaar is per trap.

Mijn praktijk in Purmerend is op de begane grond.


Ik ben lid van de brancheverenigingProVoet.
Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister bij Procert.

Samenwerkingsverbanden Podotherapeuten:

Amsterdam: Voetencentrum Wender 

Amsterdam: Voetportaal Podotherapeuten

Amsterdam: Rondom Podotherapeuten

Purmerend: Hermanns Podotherapeuten

Purmerend: Rondom Podotherapeuten

Behandelingen

1 : Basis pedicure behandeling : ( Max. 45/50 minuten)

Prijs € 39,-
Desinfecteren van de huid, inspecteren van de voeten, nagels knippen, nagelomgeving verzorgen, behandeling van eelt, likdoorn(s), kloven, mycose nagel(s), ingroeiende nagel(s) en afsluitend de voeten insmeren met een verzorgende vochtregulerende voetencrème.

2 : Medisch pedicure behandeling.

Prijs €44,-
Pedicure behandeling voor diverse medische aandoeningen.
Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van diverse behandelingen, waarschijnlijk ook uit uw aanvullende verzekering.   (Informeer bij Uw zorgverzekeraar)

(o.a. voor reuma en diabetespatienten) 

3: Deelbehandeling:                                                                    
Behandelen van 1 ingroeiende teennagel // 1 likdoorn.                   

Prijs €25.-
Behandelen van 1 ingroeiende nagel met NCM Sculpture Gel.       

Prijs €25,-


4: Nagelreparatie / nagelregulatie per nagel:                
Gel nagel groot Acrylpoeder                                                         

Prijs €25.-
Gel nagel klein  Acrylpoeder                                                       

Prijs  €10.-

Dit is een kunstnagel voor mensen die een reparatie aan de nagel nodig hebben of/en ook als verfraaiing van lelijke nagels. 

Veel mensen doen dit net voor de zomervakantie als zij weer slippers gaan dragen.

5: Nagelbeugel per nagel.                                                             

Prijs €30,-
Podofix.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.     Contant betalen a.u.b. (pinnen is mogelijk, extra kosten € 0,75)

Verhindering

Het kan natuurlijk gebeuren dat u plotseling verhinderd bent.
Bel dan a.u.b. tijdig voor een andere afspraak.

Indien niet 24 uur van tevoren is afgezegd, dan wordt de prijs van de gehele geboekte behandeling in rekening gebracht.

Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.   Pedicure Praktijk Voetsy.

 1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Praktijk Voetsy en de cliënt waarop Pedicure Praktijk Voetsy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.Inspanning Pedicure Praktijk Voetsy

Pedicure Praktijk Voetsy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Praktijk Voetsy zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3.Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Praktijk Voetsy melden. Indien de cliënt deze verplichting niet af tijdig nakomt, mag Pedicure Praktijk Voetsy 100 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4.Betaling

Pedicure Praktijk Voetsy vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten. De prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht Pedicure Praktijk Voetsy alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.


5.Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Pedicure Praktijk Voetsy voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Praktijk Voetsy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Pedicure Praktijk Voetsy neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt voorlopig op in een digitaal klantenbestand. Pedicure Praktijk Voetsy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Pedicure Praktijk Voetsy zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.


6.Geheimhouding

Pedicure Praktijk Voetsy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicure Praktijk Voetsy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.

 

7.Aansprakelijkheid

Pedicure Praktijk Voetsy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Praktijk Voetsy is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


8.Garantie

Pedicure Praktijk Voetsy geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Pedicure Praktijk Voetsy geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9.Beschadiging & diefstal

Pedicure Praktijk Voetsy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Praktijk Voetsy meldt diefstal altijd bij de politie.


10.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk Voetsy het recht de behandeling te stoppen en de gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen.

 

CONTACT

Pedicure Praktijk Voetsy

Kanaaldijk 17

1441 LB Purmerend

Maandag - Dinsdag
Gesloten
Woensdag - Donderdag
09:00 - 17:00
Vrijdag - Zondag
Gesloten

Maandag - Dinsdag

10:00 - 16:00

Woensdag - Zondag 

Gesloten